Brudnopis programisty czyli zapiski o programowaniu

Jeden TestCase dla wielu testowanych klas

Na początku nakreślę problem. Mamy klasę Product oraz interfejs ProductRepository.

interface ProductRepository {
  function save(Product $product);
  function delete(Product $product);
  function findOne($id);
  function findAll();
  //...
}

ProductRepository może mieć kilka implementacji, np.:

Obie implementacje muszą działać tak samo, tak więc powinny mieć taki sam zestaw testów.

Rozwiązanie problemu

Jednym z rozwiązań jest napisanie abstrakcyjnej klasy testu, testowany obiekt oraz tworzenie danych testowych są w formie metod abstrakcyjnych.

abstract class ProductRepositoryTest extends PHPUnit_Framework_TestCase {
  protected $repository;
  
  protected function setUp() {
    $this->repository = $this->createSUT();
  }
  
  //tworzenie obiektu testowanego
  abstract protected function createSUT();
  
  //umieszczanie Produktu w źródle danych  
  abstract protected function insertProduct(Product $product);
  
  /**
   * @test
   */
  public function givenExistingProduct_whenItIsDeleted_thenProductCouldNotBeFound() {  
    //given    
    $product = new Product(...);
    $this->insertProduct($product);
    
    //when    
    $this->repository->delete($product);
    $actualProduct = $this->repository->findOne($product->getId());
    
    //then    
    $this->assertNull($actualProduct);
  }
  
  //...
}

W konkretnych podklasach nadpisujemy metody createSUT i insertProduct.

Jest jednak problem… Klasa testu operującego na rzeczywistej bazie danych niekoniecznie rozszerza bezpośrednio PHPUnit_Framework_TestCase. Klasa bazowa dla testów na bazie dostarcza tworzenie połączenia, obtacza testy w transakcję która na końcu jest rollbackowana itp. Tak więc występuje potrzeba wielodziedziczenia, DoctrineProductRepositoryTest powinien rozszerzać zarówno ProductRepositoryTest oraz DoctrineTestCase. Nie jest to możliwe, chyba że zamienimy ProductRepositoryTest w trait.

/**
 * @mixin \PHPUnit_Framework_TestCase
 */
trait ProductRepositoryTest {
  //to samo co w klasie ProductRepositoryTest
  //w poprzednim listingu
}

Adnotacja @mixin jest interpretowana przez PhpStorm tak, jakby ProductRepositoryTest “rozszerzał” PHPUnit_Framework_TestCase, dzięki czemu poprawnie działa podpowiadanie metod (np. asercji).

Możemy zatem wykorzystać trait do stworzenia testu dla DoctrineProductRepository.

class DoctrineProductRepositoryTest extends DoctrineTestCase {
  use ProductRepositoryTest;
  
  protected function createSUT() {
    return new DoctrineProductRepository($this->em);
  }
  
  protected function insertProduct(Product $product) {
    $this->em->persist($product);
    $this->em->flush();
  }
}

Podobnie by wyglądał InMemoryProductRepositoryTest. Gdy dopisujemy jakiś test do ProductRepositoryTest, automatycznie będzie on wykonywany dla dwóch różnych implementacji ProductRepository. Minusem tego rozwiązania może być zaburzenie pętli TDD. Pisząc jeden test tak naprawdę mamy w rezultacie dwa czerwone testy - czyli w następnym kroku musimy zaimplementować dwie funkcjonalności dla dwóch całkowicie różnych klas, aby na nowo mieć przed oczami tylko zieleń. Pętla “Red -> Green -> Refactor” zamienia się w “Red x2 -> Green, Red -> Green x 2 -> Refactor x 2”. Można temu przeciwdziałać wstawiając test najpierw do DoctrineProductRepositoryTest, a po zaimplementowaniu funkcjonalności i refaktoryzacji, przenieść go do ProductRepositoryTest.

Mając na początku interfejs ProductRepository i pisząc pierwszą implementację (np. DoctrineProductRepository), nie powinniśmy zaczynać od razu od tworzenia cechy/klasy abstrakcyjnej ProductRepositoryTest, gdyż tak naprawdę nie wiemy czy ona będzie potrzebna. Metody testowe należy umieszczać bezpośrednio w DoctrineProductRepositoryTest, a gdy będziemy mieć drugą implementację ProductRepository, powinniśmy dokonać refaktoryzacji wydzielenia cechy (trait) bądź klasy.

Bonusem tego rozwiązania jest to, że ProductRepositoryTest zawiera tylko czyste testy bez szczegółów tworzenia SUT i środowiska testowego, dzięki temu zyskujemy na czytelności.

(Wielo)dziedziczenie, a kompozycja

Nie jestem zwolennikiem dziedziczenia jako mechanizmu składającego funkcjonalności, gdyż więcej i czyściej można zrobić stosując kompozycję obiektów. W tym przypadku, czysto teoretycznie, również można rozwiązać ten problem kompozycją.

class ProductRepositoryTest extends PHPUnit_Framework_TestCase {
  private $repository;
  private $productFactory;
  
  public function __construct(
    ProductRepository $productRepository, 
    ProductFactory $productFactory
  ) {
    //...
  }
  
  //testy
}

interface ProductFactory {
  function insertProduct(Product $product);
}

Mamy klasę testu, którą możemy parametryzować konkretnymi implementacjami ProductRepository oraz ProductFactory (tworzy dane testowe). Problem otaczania testów transakcją można rozwiązać za pomocą listenera, a całość sklejać za pomocą kontenera wstrzykiwania zależności. Jednak PHPUnit takiego rozwiązania nie obsługuje natywnie, trzeba by było mocno grzebać i napisać swoje rozszerzenia. Czy warto? Wg mnie nie. Przewaga kompozycji nad (wielo)dziedziczeniem jest bezdyskusyjna, ale w przypadku testów nie ma większych różnic.

Kompozycję stosujemy m. in. dlatego aby mieć mniejsze, łatwiej testowalne, spójne, z jedną odpowiedzialnością klocki, z których budujemy bardziej złożone struktury wykorzystując składanie obiektów, a nie dziedziczenie (większa elastyczność, brak eksplozji kombinatorycznej bytów itp.). Testów się nie testuje (w sensie pisania testów do testów, można “testować” np. testami mutacyjnymi), nie ma potrzeby aby mieć możliwość “składania” testów w runtime, może być to osiągnięte dziedziczeniem. Fabryki danych testowych faktycznie mogą być wydzielone do osobnych, spójnych klas (aby można było je używać w wielu klasach testowych), ale tworzenie obiektów fabryk może być zahardcodowane np. w metodzie setUp.

Podsumowanie

Pisząc testy zaślepiamy nieporęczny obiekt Stubem/Fakem - na początku z zaślepioną tylko jedną metodą która jest nam akurat potrzebna. Często bywa tak, że po jakimś czasie ten Stub/Fake staje się kompletną implementacją, gdyż wraz powstawaniem kolejnych testów, każda lub większość z metod Stuba została poprawnie zaimplementowania. Wtedy należy się zastanowić, czy nie należy pokryć tego Stuba testami, gdyż od poprawności jego działania zależy, czy testy które z niego korzystają są poprawne. Test bezgranicznie ufa Stubowi, my nie powinniśmy - więc jeśli zawiera on jakąś logikę, powinno się go również testować. Jak? Np. technikami które przedstawiono wyżej.

Jeden TestCase dla wielu testowanych klas nie ogranicza się tylko do przypadku stubów testowych, czy zaślepianiu baz danych. Ten przypadek można uogólnić do sytuacji, gdzie mamy kilka implementacji tego samego interfejsu.

comments powered by Disqus