Brudnopis programisty czyli zapiski o programowaniu

Property based testing - wprowadzenie

Ostatnio prowadziłem krótki warsztat na temat property based testing na przykładzie scalachecka. W tym wpisie postaram się przedstawić ideę jaka stoi za tym sposobem testowania. Kod źródłowy ze wspomnianego warsztatu jest dostępny na githubie. Jest tam zalążek projektu, który się kompiluje, a na branchu solutions są rozwiązania do ćwiczeń.

Klasyczne podejście do testowania to testy w postaci “Given / When / Then”. Sekcja “Given” polega na zdefiniowaniu stanu początkowego środowiska wokół tego co testujemy i utworzenie samej jednostki do testowania. Następnie w “When” wywołujemy metodę / funkcję którą chcemy przetestować przekazując określone dane wejściowe i w “Then” sprawdzamy czy zadziało się to, czego oczekujemy. Dane wejściowe są wpisane na sztywno - w teście podajemy przykładowe dane. Stąd też potoczna nazwa “example based testing”, gdyż w tych testach wypisujemy przykładowe scenariusze z konkretnymi danymi. Czasami dwa scenariusze różnią się od siebie tylko danymi testowymi, prowadzi to do stosowania parametryzowanych testów (w junit, w phpunit itp.). Co by się stało, jeśli wszystkie testy były z definicji parametryzowane, a w dodatku parametry byłyby wygenerowane przez silnik testowy? Doszlibyśmy do “property based testing”. Wtedy nie mielibyśmy przykładowych konkretnych scenariuszy, tylko “właściwość” naszego kodu.

Przykład testu example based:

test("map list values") {
 List(1, 2, 3).map(_.toString) shouldBe List("1", "2", "3")
}

W jaki sposób zapisać taki test używając podejście property based?

test("map list values") {
 // forAll to funkcja, która mówi, że "dla każdego zestawu argumentów podana właściwość 
 // zachodzi". Można przyjąć, że jest ona równoznaczna z kwantyfikatorem "dla każdego" 
 // w matematyce, tak więc test zapisany w taki sposób jest w pewnym sensie twierdzeniem 
 // matematycznym.
 forAll { (as: List[Int], f: Int => String) =>
  as.map(f) ... // problem, bo rzuca się w oczy asercja typu as.map(f) shouldBe as.map(f), 
         // która nie ma sensu i nic nie sprawdza
 }
}

Jest to probematyczne, gdyż musimy zmienić lekko sposób myślenia o teście. Musimy się zastanowić jakie właściwości ma operacja map, zamiast podawać już konkretne, skomplikowane scenariusze, które mogą powodować, że tak na prawdę powtórzymy w teście kod produkcyjny lub kod testowy. Np. możemy zauważyć, że dla każdej listy wywołanie as.map(identity) powinno dać tą samą listę (identity to funkcja jednoargumentowa zwracająca argument bez modyfikacji). Zapiszmy to:

test("map list values using identity function should preserve original list") {
 forAll { as: List[Int] =>
  as.map(identity) shouldBe as
 }
}

Mamy pierwszą właściwość operacji map. Możemy się dalej zastananawiać, jakie właściwości ma operacja map. Inną właściwością może być to, że jeśli mamy wartość a i utworzymy z niej listę i wywołamy map(f), to dostaniemy dokładnie List(f(a)). Zapiszmy więc to:

test("map over single value") {
 forAll { (a: Int, f: Int => String) =>
  List(a).map(f) shouldBe List(f(a))
 }
}

Ten test w sumie wygląda podobnie jak pierwszy scenariusz “example based”. Możemy jeszcze pogłówkować dalej i spróbować wymyśleć jakąś inną właściwość map. Co jeśli mamy dwie funkcje: f i g? Czy map wspiera komponowanie funkcji? Sprawdźmy to:

test("map is composable") {
 forAll { (as: List[Int], f: Int => String, g: String => Int) =>
  as.map(a => g(f(a))) shouldBe as.map(f).map(g)
 }
}

Wychodzi na to, że tak. Tak więc zdefiniowaliśmy 3 właściwości operacji map. Tak na prawdę map ma 2 podstawowe prawa (właściwości) - w naszym przypadku pierwsza i trzecia właściwość. Druga właściwość wynika z trzeciej. Zadanie domowe, aby uzasadnić w jaki sposób ;)

Jak widzimy, nasze testy mają całkowicie inną postać niż w przypadku “example based”. Ważną rzeczą jest nie uogólnianie testów “example based” tylko spojrzenie na funkcję z dalszej perspektywy: jakie operacja faktycznie ma właściwości. Innym ważnym czynnikiem jest, aby właściwości były możliwe jak naprostsze, gdyż z natury mogą one być abstrakcyjne. Jeśli dodatkowo będą skomplikowane, to taki kod nie będzie czytelny i za pół roku czytając taką skomplikowaną właściwość będziesz się drapał po głowie myśląc “co autor miał na myśli”. Zaletą takiego podejścia jest testowanie wielu corner casów za darmo, gdyż tym zajmuje się silnik do generowania danych.

Skąd się biorą wartości na których operujemy w teście? Są one wygenerowane przez silnik scalacheck. Dba on o to, aby wygenerować wartości specjalne (np. pusta lista, lista jedno elementowa, zero, min int, max int itp.) i wartości nie specjalne. Za każdym uruchomieniem zestaw wartości może być różny, gdyż są one dobierane w sposób pseudo losowy. Przykład z listą bazuje na podstawowych typach, więc scalacheck jest w stanie wygenerować nam odpowiednie wartości: listy, funkcje, czy pojedyncze wartości. Co jeśli mamy własne typy, które byśmy chcieli przetestować? Musimy napisać własne generatory, o których napiszę w kolejnym wpisie za jakiś czas :)

Chciałbym też zwrócić uwagę, że “property based testing” to nie święty graal testowania. Takiego podejścia nie używa się wszędzie, tylko w uzasadnionych przypadkach. Osobiście w większości przypadków stosuję klasyczne podejście. Jednak gdy widzę, że property based testing by przyniósł wartość przy testowaniu konkretnej funkcji, to używam go mając również jeden / dwa scenariusze “example based”.

comments powered by Disqus