Nie Mockuj tak! Czyli o (nad)używaniu Mocków w testach...

Na wstępie: fajnie by było, abyś wiedział mniej więcej co to jest Mock, Stub i Fake - nie będę tego jakoś szczególnie objaśniał bo idea tego wpisu jest inna niż »

Jeden TestCase dla wielu testowanych klas

Na początku nakreślę problem. Mamy klasę Product oraz interfejs ProductRepository. interface ProductRepository { function save(Product $product); function delete(Product $product); function findOne($id); function findAll(); //... } ProductRepository może mieć kilka implementacji, »