Brudnopis programisty czyli zapiski o programowaniu

Bo obiekty to za mało, czyli o programowaniu funkcyjnym w php

Obiekty* są fajne, dzięki nim można zrobić miłe w użyciu api. Obiekty są fajne, bo dają nam narzędzia do reużywalności kodu. Obiekty są fajne przede wszystkim dlatego, bo dają nam możliwość ukrywania implementacji i hermetyzacji danych. PHP to przede wszystkim język dwuparadygmatowy, powstał jako język strukturalny. Następnie dodano do niego ba... Read more